Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

- Program certyfikacji

Program certyfikacji

Morza szum, czyli nasza wizja wygodnych i dostępnych plaż

Szum morza, zapach bryzy, mięciutki piasek pod palcami, słońce i odgłosy dobrej zabawy - chcemy, by każdy i każda z nas miał/miała piękne wspomnienia znad Bałtyku. Wierzymy, że polskie plaże mają potencjał, by stać się nowoczesnymi i przyjaznymi dla turystek/turystów oraz mieszkańców/ek o różnych potrzebach: bez względu na to,
w jakim są wieku, czy poruszają się samodzielnie, na wózkach, o kulach, na rowerze, czy z wózkiem dziecięcym.
Zarażamy dostępnością i wierzymy, że na polskim wybrzeżu spotkamy się z włodarzami gmin i/lub operatorami plaż, dla których ważny jest komfort i dobro każdego człowieka, a także którzy będą gotowi zadbać o dostępność plaż dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek w oparciu o najwyższe standardy zgodne z Konwencją ONZ
o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.


Jeśli jesteście Państwo innowacyjnymi i wrażliwymi liderami/liderkami wybrzeża, to zapraszamy do udziału w programie certyfikacji Plaże dla Wszystkich.

Czym jest program certyfikacji Plaże dla Wszystkich?

Plaże dla Wszystkich to program, składający się z:

 • szkolenia Plaże dla Wszystkich - zapraszamy do certyfikacji, pogłębiającego wiedzę na temat dostępnych plaż i przygotowującego do udziału w programie od strony organizacyjnej;
 • dostępu do diagnozy potrzeb trzech grup użytkowników i użytkowniczek plaż przeprowadzonych w ramach sesji dialogu Plaża w pełni dostępna - diagnozujemy potrzeby z mieszkańcami i mieszkankami nadmorskich gmin, turystkami i turystami korzystającymi z plaż oraz przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami)
 • szkolenia z autorskiej metody konsultowania XX i możliwości przeprowadzenia innowacyjnego procesu partycypacyjnego w swojej gminie;
 • możliwości uzyskania prestiżowego certyfikatu Plaża dla wszystkich potwierdzającego najwyższe standardy dostępności infrastruktury plażowej zaprojektowanej
  w zgodzie z zasadami projektowania uniwersalnego;
 • możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia promocyjnego Państwa plaży na stronie projektu www.plazedlawszystkich.pl, w mediach społecznościowych, konferencjach prasowych, notatkach prasowych i ulotkach informacyjnych;
 • dostępu do pakietu specjalistycznej wiedzy, w tym szkoleń, broszur informacyjnych, oraz dodatkowych konsultacji z zakresu dostępności i uniwersalnego projektowania terenów zielonych z dostępem do wody.
Korzyści z udziału w programie:
 • wzrost zadowolenia turystek/ów oraz mieszkańców/ek Państwa gminy, którzy zyskają gwarancję, że na Państwa plaży - dostępnej i funkcjonalnej - będą mogli wygodnie wypocząć i nacieszyć się kontaktem z morzem bez względu na swój poziom sprawności, wiek, czy fakt podróżowania z dzieckiem lub innymi członkami rodziny
 • pakiet specjalistycznej wiedzy, w tym dostępu do diagnoz i raportu o dostępności plaż, szkoleń, uniwersalnego projektu architektonicznego dostępnej plaży w kilku wariantach, broszur informacyjnych i dodatkowych konsultacji z zakresu dostępności, służących wdrażaniu rozwiązań, które podnoszą dostępność i atrakcyjność plaż oraz przyległych do nich terenów rekreacyjnych.
Kto może przystąpić do programu certyfikacyjnego Plaże dla wszystkich?

Do udziału zapraszamy włodarzy gmin i/lub operatorów plaż wybrzeża Morza Bałtyckiego, ubiegających się o certyfikat dostępnej plaży.

Co powinienem/powinnam zrobić, by moja gmina mogła otrzymać certyfikat Plaże dla wszystkich?

1. Weź udział w webinarze on-line Plaże dla Wszystkich - zapraszamy do certyfikacji 9 lutego 2021, godz. 11:00 - 13:00 (zgłoszenia za pośrednictwem formularza TU LINK przyjmujemy do 25 stycznia 2022)
2. Zapoznaj się z formularzem samooceny (dostęp do formularza otrzymają osoby zgłoszone na webinar)
3. Wypełnij formularz samooceny

 • W formularzu napisz, jakie rozwiązania wspierające dostępność plaży dla osób o różnych potrzebach (w tym starszych, z
  niepełnosprawnościami, nie(do)widzących, opiekunów z dziećmi itp.) przewidujesz w najbliższym sezonie letnim
 • Do formularza załącz plan zagospodarowania przestrzennego lub mapkę sytuacyjną wejścia na plażę, które zamierzasz zgłosić do certyfikacji.

4. Wyślij formularz samooceny z załącznikami drogą elektroniczną na adres kontakt@machinazmian.pl w terminie pomiędzy 15 marca a 15 kwietnia 2022
5. Jeśli Twój formularz samooceny zostanie pomyślnie zaopiniowany przez zespół ds. dostępności, w maju 2022 zaprosimy Cię do drugiego etapu certyfikacji, w którym:

 • wybrane gminy/operatorzy plaż będą konsultować swoje projekty zagospodarowania wejść na plaże z zespołem ds. dostępności FMZ,
 • po udziale w szkoleniu przeprowadzonym przez FMZ na początku maja 2022, zrealizują do końca maja 2022 konsultacje społeczne swojego projektu w lokalnych społecznościach zgodnie z modelem konsultacji społecznych FMZ;

6. Spotkania konsultacyjne wybranych do drugiego etapu gmin z zespołem ds. dostępności będą odbywać się dwukrotnie, na początku i na końcu procesu dostosowywania wejść na plaże przed sezonem letnim, a ich celem będzie zaprezentowanie przez przedstawicieli gminy/operatorów plaż planowanych, a następnie zrealizowanych rozwiązań na plażach, oraz zaprezentowanie
przebiegu partycypacyjnego procesu konsultacji społecznych dotyczących projektu.
7. Po przejściu przez proces konsultacyjny i uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. dostępności otrzymają Państwo certyfikat w trakcie Gali Plaże dla wszystkich, planowanej na koniec czerwca 2022.

Regulamin udziału:

1. Program certyfikacji Plaże dla Wszystkich jest częścią projektu Plaża dostępna dla wszystkich. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Realizatorką programu certyfikacji Plaże dla Wszystkich jest Fundacja Machina Zmian - numer KRS: 0000293012, zwana dalej Realizatorką.
3. Certyfikat Plaże dla Wszystkich, zwany dalej Certyfikatem, przyznawany jest na sezon letni.
4. Zgłoszenia wejścia na plażę do programu certyfikacji Plaże dla Wszystkich może dokonać operator plaży lub Urząd Gminy, zwani dalej Wnioskodawcą, na terenie której znajduje się ta plaża.
5. Każdy Urząd Gminy może zgłosić jedno wejście na plażę.
6. Operator plaży może zgłosić jedno wejście na plażę znajdujące się na terenie danej gminy. Jeśli operator sprawuje opiekę na plażach także w innych gminach, może zgłosić do 3 wejść na plaże z 3 różnych gmin.
7. W procesie certyfikacji ocenie podlega zarówno infrastruktura wejścia na plażę (parkingi, droga dojścia do wejścia), infrastruktura na plaży (w tym kładki, toalety, przebieralnie itp), a także sposób realizacji konsultacji społecznych dotyczących wejścia na plażę, które zostało zgłoszone do certyfikacji.
8. Udział w programie certyfikacji Plaże dla Wszystkich w sezonie letnim 2022 jest bezpłatny.
9. Wnioskodawcy, którzy otrzymali Certyfikat, zobowiązani są do zamieszczenia informacji o nim wraz z logotypem programu Plaże dla Wszystkich na swojej stronie internetowej, na terenie certyfikowanej plaży, a także w mediach społecznościowych zgodnie ze specyfikacją wizualną programu opisaną w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
10. Wnioskodawcy zainteresowani przedłużeniem ważności Certyfikatu na kolejny sezon przesyłają do Realizatorki drogą elektroniczną formularz samooceny wraz z planem zagospodarowania (mapką sytuacyjną) na kolejny sezon letni.
11. Przesłanie formularza samooceny w celu przedłużenia ważności Certyfikatu powinno nastąpić do 15 kwietnia danego roku kalendarzowego.
12. Nie ma konieczności odbywania rozmowy z komisją w przypadku przedłużenia ważności Certyfikatu.
13. Realizatorka zastrzega sobie prawo do monitoringu dostępności plaży w trakcie ważności Certyfikatu poprzez zapowiedziane z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wizyty lub wystąpienie do Wnioskodawcy z prośbą o nadesłanie zdjęć lub plików wideo, pokazujących rozwiązania służące dostępności.
14. W przypadku stwierdzenia w trakcie monitoringu uchybień w zapewnianiu dostępności plaży, której przyznano Certyfikat, Realizatorka przesyła do Wnioskodawcy raport z monitoringu ze wskazaniem obszarów do poprawy.
15. Po otrzymaniu raportu z monitoringu Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia uchybień i przedstawienia środków naprawczych, które zastosował.
16. W przypadku trudności z usunięciami uchybień Wnioskodawca informuje o nich Realizatorkę w terminie 14 dni od otrzymania raportu z monitoringu.
17. Certyfikat traci ważność:
a. w dniu 1 czerwca XYZ roku, jeśli Wnioskodawca nie wnioskował o jego przedłużenie;
b. gdy Wnioskodawca w terminie 21 dni od otrzymania raportu z monitoringu nie skontaktuje się z Realizatorką drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celu ustalenia przyczyn i możliwości usunięcia uchybień w dostępności;
18. Realizatorka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz najświeższych informacji :)

Zapisuję się