Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Oferta na sezon 2023

Program Certyfikacji Dostępnych Plaż 2023

 

RUSZYŁ NABÓR DO PROGRAMU CERTYFIKACJI DOSTĘPNYCH PLAŻ

Zapraszamy liderów i liderki - osoby pracujące w samorządach i współtworzące politykę dostępności miast i gmin do zgłoszenia kąpieliska, którym zarządzają do Programu Dostępności Plaż i ubiegania się o prestiżowy Certyfikat Dostępności Plaż „Plaże dla wszystkich” na sezon 2023.

wiadomości o dostępności plaż w Polsce i dlaczego warto przystąpić do programu certyfikacji

 

DLA KOGO? 

Program został opracowany przez Fundację Machina Zmian i jest skierowany do gmin, które chcą stworzyć i wypromować plaże w swoich miejscowościach jako dostępne, bezpieczne i wygodne dla wszystkich osób bez względu na stopień sprawności.

Program Certyfikacji Dostępnych Plaż „Plaże dla wszystkich” jest innowacyjnym, jedynym w Polsce autorskim programem, opracowanym na bazie 10-letniego doświadczenia w obszarze kształtowania plaż dostępnych dla osób o różnym stopniu sprawności.

W Programie mogą wziąć udział gminy z całej Polski posiadające tereny zielone z dostępem do wody (kąpieliska nad morzem, jeziorem, stawem, rzeką, zalewem). 

 

CO DOSTANIESZ?

Pracując od 10 lat w obszarze kształtowania dostępnych plaż, wiemy, jak trudno jest zdobyć kompleksowe informacje o tym jak krok po kroku przygotować dostępne kąpieliska zarówno morskie jak i śródlądowe. Program Certyfikacji Dostępnych Plaż to nie tylko prestiżowy tytuł nadawany gminom - liderom i liderkom dostępności plażowej, to przede wszystkim pakiet specjalistycznej wiedzy, w którym zawarte są kompleksowe informacje dotyczące kształtowania dostępnych plaż stworzone w oparciu o przeprowadzone przez nas badanie potrzeb osób o różnym stopniu sprawności. Dostarczamy zarówno wiedzę jak i gotowe rozwiązania dotyczące organizacji dostępnych kąpielisk. Skupiamy się na narzędziach z obszarów: dostępności architektonicznej, dostępności informacyjno – komunikacyjnej, dostępności promocyjnej.

 

WARIANTY 

Do udziału w Programie Certyfikacji Dostępnych Plaż „Plaże dla wszystkich” mogą Państwo przystąpić w dwóch wariantach:

 • Podstawowym. 
 • Rozszerzonym.


W wariancie PODSTAWOWYM otrzymują od nas Państwo: 

 • Formularz samooceny na jego podstawie określony zostaje poziom dostępności kąpieliska— otrzymanie 75 punktów na 100 uprawnia do starania się o uzyskanie certyfikatu dostępności “Plaże dla wszystkich”. 
 • Karty dostępnej plaży — szczegółowy opis elementów infrastruktury kąpieliska w wariancie podstawowym i średniozaawansowanym z rysunkami oraz obowiązującymi wymiarami. 
 • Projekt koncepcyjny infrastruktury plażowej w wariancie podstawowym i średniozaawansowanym, który jest wstępem do stworzenia projektu architektonicznego dostępnego kąpieliska. 
 • Indywidualne konsultacje architektoniczne (jedna godzina) — omówienie wyników formularza samooceny w rozmowie z operatorem/organizatorem kąpieliska. 

PLUS BONUSY: 

 • Dostęp do szkolenia online: “Plaża pozornie dostępna. Najczęściej popełniane błędy w kształtowaniu plaż".
 • Dostęp do szkolenia online: “Dostępna plaża. Jak krok po kroku stworzyć kąpielisko dostępne dla wszystkich”.
 • Listę kontrolną, czyli informacje jak krok po kroku sprawdzić, czy infrastruktura plaży jest dostępna w wersji podstawowej. 
 • Informację o wniosku o umieszczenie plaży w wykazie kąpielisk. Opis infrastruktury plażowej do wniosku wraz z sanitariatami. 
 • Link do II wydania publikacji "Plaże dla wszystkich". 
 • Link do raportu o stanie dostępności polskich plaż. 
 • Karty do organizacji konsultacji społecznych terenów zielonych z dostępem do wody.

 


W wariancie ROZSZERZONYM otrzymują od nas Państwo: 

 • Wszystkie elementy wariantu PODSTAWOWEGO z BONUSAMI. 
 • Karty dostępnej plaży — w wariancie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.
 • Interaktywny projekt koncepcyjny infrastruktury plażowej w wersji podstawowej, średniozaawansowanej i zaawansowanej przeznaczony do samodzielnego zaplanowania i rozmieszczenia poszczególnych elementów infrastruktury na mapie, z uwzględnieniem możliwości związanych z ukształtowaniem terenu i wielkością kąpieliska — w skali 1:100 i 1:500.
 • Szkolenie instruktażowe — omówienie krok po kroku, w jaki sposób optymalnie wykorzystać narzędzie interaktywnego projektu koncepcyjnego w samodzielnym planowaniu infrastruktury plażowej.

Dodatkowy BONUS: 

 • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie dostępnych rozwiązań plażowych (omówienie kwestii harmonogramu prac, architektonicznych, konsultacyjnych, prawnych, informacyjno-komunikacyjnych i promocyjnych).

 

KOSZT

Opłata certyfikacyjna wariantu PODSTAWOWEGO: 9 988 zł.
Opłata certyfikacyjna wariantu ROZSZERZONEGO: 14 988 zł.

Na bazie dostarczonej przez nas wiedzy, narzędzi oraz wsparcia eksperckiego będą Państwo w stanie stworzyć swoje kąpieliska jako dostępne na poziomie: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym w obszarze infrastrukturalnym z uwzględnieniem łańcucha dostępności plaż. 
* Łańcuch dostępności - określenie dostępności przestrzeni i obiektów w sposób sekwencyjny. Dostępność jest niezbędna na każdym etapie i należy ją planować w ramach określonego układu (od miejscowości - parking lub dostępny przystanek komunikacji, przez oznakowane wejście na plażę, aż do linii wody). Jeśli w którymkolwiek punkcie łańcuch dostępności zostanie przerwany, cała przestrzeń czy obiekt stają się niedostępne! 

4 kroki w programie certyfikacji plaż na 2023

 

CO ZYSKUJESZ? 

Przystępując do Programu uzyskają Państwo:

 • Prestiżowy certyfikat dostępności.
 • Kompleksowy pakiet specjalistycznej wiedzy, podany w przystępny sposób.
 • Gotowe projekty koncepcyjne infrastruktury plażowej w wersji podstawowej, średniozaawansowanej i zaawansowanej.
 • Dołączenie do sieci liderów i liderek dostępnych plaż!

 

WARUNKI 

Potwierdzeniem udziału w Programie jest wpłata na konto Fundacji opłaty certyfikacyjnej do dnia 15 lutego 2023. Wszystkie zainteresowane gminy prosimy o wysłanie danych do wystawienia faktury na adres: m.grotecka@machinazmian.pl (Monika Grotecka – koordynatorka finansowa fundacji) do wiadomości: n.biernacka@machinazmian.pl (Sylwia „Nikko” Biernacka” – prezeska fundacji). Po otrzymaniu od nas faktury prosimy o dokonanie w terminie opłaty certyfikacyjnej.

* Organizatorka Programu Certyfikacji Dostępnych Plaż „Plaże dla wszystkich” Fundacja Machina Zmian zastrzega sobie odstąpienie od organizacji Programu jeśli do udziału w Programie nie zgłosi się minimalna ilość uczestników/uczestniczek.

 

REGULAMIN

Plik Regulamin udziału w programie certyfikacji dostępnych plaż “Plaże dla Wszystkich” na sezon 2023 / format .pdf / rozmiar 580KB

 


KALENDARIUM PROGRAMU

30 stycznia – 15 lutego 2023 – Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Programie Certyfikacji Dostępnych Plaż „Plaże dla wszystkich” w wariantach podstawowym lub rozszerzonym.

15 lutego – 15 marca 2023 – Czas na wypełnienie formularza samooceny na jego podstawie określony zostaje poziom dostępności kąpieliska— otrzymanie 75 punktów na 100 uprawnia do starania się o uzyskanie certyfikatu dostępności “Plaże dla wszystkich”. Dostęp do nagrania, na którym krok po kroku pokazujemy jak poprawnie wypełnić formularz samooceny.

1 marca 2023, godzina 10.00 – spotkanie online na żywo z gminami, które przystąpiły do Programu. Sesja Q&A dotycząca wypełniania formularza samooceny.

15 marca – 31 marca – Spotkania z Komisją Certyfikacyjną – ocena wypełnionych przez gminy formularzy samooceny. Decyzja o przejściu do następnego etapu Programu.

1 kwietnia – 30 kwietnia 2023 – Czas na przygotowanie i przeprowadzenie w gminach konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych kąpielisk zgłoszonych do Programu Certyfikacji według otrzymanych od nas Kart Konsultacji Społecznych.

15 kwietnia 2023, godz. 10.00 - spotkanie online na żywo z gminami, które przystąpiły do Programu. Sesja Q&A dotycząca przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych.

1 maja – 10 czerwca 2023 – Czas na wdrożenie zaplanowanej przez gminy infrastruktury i modernizacje wejść na plaże w sezonie 2023.

15 maja 2023, godzina 10.00 - spotkanie online na żywo z gminami, które przystąpiły do Programu. Sesja Q&A dotycząca problemów pojawiających się w trakcie prac infrastrukturalnych.

15 czerwca – 25 czerwca 2023 – Spotkania z Komisją Certyfikacyjną. Przedstawienie przez gminy raportu z prac modernizacyjnych oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych.

15 czerwca, godzina 10.00 - spotkanie online na żywo z gminami, które przystąpiły do Programu. Sesja Q&A dotycząca wypełnienia raportów.

26 czerwca – 1 lipca 2023 – audyt dostępności plaż, które otrzymały pozytywną opinię Komisji Certyfikacyjnej.

3 lipca 2023, godzina 10.00 – ogłoszenie informacji o przyznanych certyfikatach.

12 lipca 2023, godz. 10.00 – Gala Dostępnych Plaż, przyznanie certyfikatów.

 

kalendarz wydarzeń w programie certyfikacji na 2023


* Jeśli po raz pierwszy zetknęli się Państwo z informacją o naszym Programie Certyfikacji Dostępnych Plaż „Plaże dla wszystkich” i nie jesteście pewni czy wasze kąpielisko spełnia kryteria udziału w Programie zapraszamy do kontaktu: +48 515 068 873 (Sylwia „Nikko” Biernacka – pomysłodawczyni Programu).
* Jeśli chcą Państwo zgłosić do Programu więcej niż jedno kąpielisko prosimy o kontakt! Znajdziemy dobre rozwiązanie finansowe związane z opłatą certyfikacyjną. 


Udział w Programie Certyfikacji Dostępnych Plaż „Plaże dla wszystkich” jest odpłatny.


* Znak słowno-graficzny Plaże dla wszystkich. Certyfikat Dostępności jest znakiem zastrzeżonym. 


Więcej informacji:
Sylwia „Nikko” Biernacka
n.biernacka@machinazmian.pl